Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 3

  • 10 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Biomedicin
  • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Forskningsintroducerande kurs för biomedicinstudenter.

Anmälan 2022p3

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 13 juni 2022 - 31 juli 2022
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2022
  • Anmälningskod: KI-82002

Särskild behörighet

Lägst betyget G på kurserna Introduktion till biomedicin, Allmän och organisk kemi, Medicinsk biokemi, Cellbiologi och genetik, Infektion och immunitet, Integrativ fysiologi, Neurovetenskap, Vävnadsbiologi, Farmakologi och toxikologi, Biostatistik, Molekylär onkologi och biostatistik, Molekylär medicin, och Examensarbete i biomedicin, på Kandidatprogrammet i biomedicin. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jonas Sundbäck, jonas.sundback@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Programwebben

Visa kursplanen