INK - Bilaterala utbytesavtal

Utbytesstudier som inte genomförs inom ramen för något av utbytesprogrammen Nordplus, Erasmus+ eller Linnaeus-Palme kallas på KI för "INK-utbyten".

Detta ger dig som KI-student möjlighet att genomföra utbytesstudier vid ett utomeuropeiskt universitet.

Vad är ett INK-utbyte?

Ett INK-utbyte bygger på ett bilateralt avtal om utbytesstudier mellan KI och ett utländskt lärosäte, precis som inom övriga utbytesprogram, men skillnaden är att utbytet inte finansieras av en extern part som till exempel EU eller Sida.

Studenter som genomför ett INK-utbyte får ett mindre resebidrag från KI, som varierar beroende på utbytets längd. Utbytet måste omfatta minst 5 veckor. På några program är dock minimitiden 8 veckor. Närmare information om detta finns på din programwebb.

Hur söker jag?

Ditt utbildningsprogram har information om hur och när du ansöker om en utbytesplats. Läs mer på din programwebb om vad du behöver göra för att komma iväg.

Resebidrag

Du som blir nominerad och åker på ett INK-utbyte får ett resebidrag från KI. Resebidraget är på 4500 kr för 5 veckor, därefter ytterligare 500 kr per vecka, max 8000 kr (vid 12 veckors utbytesstudier eller längre). Du ansöker om INK resebidrag på särskild blankett, som du lämnar till din internationella handläggare innan avresa.

Kontakt

För mer information om utbytesstudier kontakta din Internationella handläggare.

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-06-13