Internationella handläggare

Internationella handläggare arbetar med in- och utresande studenter. Varje program har sin egen internationella handläggare. Vem är din?

Du som läser vid något av Karolinska Institutets utbildningsprogram har stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Här hittar du information om olika möjligheter till utlandsstudier.

programmens webbsidor finns specifik information om utlandsstudier för varje program

Internationella handläggare

Talia Adamsson

08-524 865 41

Ansvarar för utbytestudenter på Läkarprogrammet (utresande studenter), Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Magisterprogrammet i global hälsa och Masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Giulia Grillo Mikrut

08-524 867 90

Ansvarar för utbytesstudenter på Kandidat- och Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i toxikologi,Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Biomedicin analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskorprogrammet samt Masterprogrammet Molecular Techniques in Life Science (i samarbete med KTH och SU)

Christian Todoran

08-524 880 61

Ansvarar för utbytesstudenter på Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Fysioterapiprogrammet, Logopedprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen.

 

Magdalena Palmquist

08-524 864 71

Ansvarar för utbytesstudenter på barnmorskeprogrammet, läkarprogrammet (inkommande studenter), optikerprogrammet och psykologprogrammet.

Karen Gustafsson

Tjänstledig