Studera utomlands på egen hand

Här hittar du information om hur du kan studera utomlands på egen hand.

Dekorativ bild.
Getty Images. Foto: Getty Images.,Getty Images/iStockphoto

Om du väljer att ordna utlandsstudier på egen hand kan du styra mycket själv. Det innebär att du på eget initiativ förbereder och ordnar din vistelse vid ett utländskt lärosäte.

Du står själv för alla kostnader i form av exempelvis ansöknings- och terminsavgifter. Även kontakterna med universitet och myndigheter är ditt eget ansvar.

Förbered dig noga

I förberedelserna ingår bland annat att skaffa underlag i form av beskrivningar av utbildningen och de kurser som du planerar att delta i, litteraturlistor och annat som kan utgöra underlag för din studierektor att avgöra om ett tillgodoräknande av de utländska studieresultaten kan vara möjligt.

Du begär studieuppehåll från KI under din utlandsvistelse och är därmed inte registrerad vid KI under uppehållet. Tänk på att kontrollera med CSN om det universitet där du vill studera berättigar till studiemedel.

Examensarbete 

Om du på eget initiativ och med godkännande från handledare vid KI, väljer att göra ett projekt- eller examensarbete utomlands och fortfarande är registrerad på den aktuella kursen vid KI, kan du omfattas av den samlingsförsäkring som KI har tecknat med Kammarkollegiet, under förutsättning att en skriftlig överenskommelse om mottagande finns mellan KI (ej du som student!) och mottagande institution eller inrättning (Letter of Invitation).

Diskutera detta med din handledare/programansvarig innan du åker. Du kommer även att ha möjlighet att söka ett KI stipendium.

KI kommer inte att teckna försäkringen Student UT enskild för dig som har studieuppehåll eller om du ska genomföra utlandsstudier som inte kommer att tillgodoräknas inom din utbildning vid Karolinska Institutet.

Vänligen observera att allt pappersarbete inför studier utomlands på egen hand måste vara klara (inklusive eventuellt visum) senast 4 veckor innan terminsslut vid utlandsstudier efter examen eller 4 veckor innan du ska infinna dig utomlands vid utlandsstudier inom terminstider.

Mer information

Mer information om att studera utomlands finns till exempel på studera.nu. Där ges bland annat tips på vad du bör tänka på när det gäller ansökan, språkkunskaper och ekonomi. Dessutom hittar du här länkar till ytterligare information om utbildning i olika länder.

Eu-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Erasmus+ programmet

Följande länder kan delta fullt ut i samtliga insatser inom ramen för programmet Erasmus+:

EU:s medlemsländer:

 • Belgien
 • Bulgariern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Ireland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Kroatien
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Finland

Tredjeländer som är associerade till programmet:

 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Turkiet

Dokument

När du reser utomlands på egen hand behöver du förbereda en Learning Agreement för traineeships.

Åker du inom EU har du rätt till ett Erasmus+ stipendium om ditt program godkänner din praktik utomlands och om du är borta i minst 60 dagar.

Kontakt på Karolinska Institutet

Profile image

Giulia Grillo Mikrut

Internationell handläggare
+46852486790

Du kan gärna kontakta mig vid frågor om studier utomlands på egen hand.

GG
Innehållsgranskare:
2024-07-09