IPL dagen för Kompletterande utbildning

Du som är nybörjarstudent på ett grundutbildningsprogram kommer från och med 2019 att vara med på en programgemensam interprofessionell dag för alla nybörjarstudenter. Detta som en tidigt möjlighet för interprofessionellt lärande (IPL).

IPL uppstår när två eller flera professioner lär sig om, av och med varandra för att möjliggöra effektivt samarbete och förbättra hälsoresultaten.

Enligt KI:s Strategi 2030.

Kulturella, interprofessionella och tvärdisciplinära aktiviteter för samman studenter och medarbetare och bidrar till en stärkt ”vi-känsla”. KI:s historia ska synliggöras.

Strategi 2030 - Tillsammans skapar vi framtidens KI

Datum för IPL dagen 

Nästa IPL dagen för Kompletterande ubildning ske  den 15:e februari 2024 på campus Flemingsberg (Alfred Nobels allé 23).

Två personer som ler och arbetar tillsammans.
Interprofessionellt lärande sker när olika professioner lär av varandra. Foto: Getty Images.

Syftet är att tidigt i utbildningen synliggöra olika perspektiv på hälsa för att belysa betydelsen av interprofessionellt samarbete som ett sätt att främja befolkningens hälsa. Detta sker genom att studenter från olika utbildningsprogram möts och lär av, med och om varandra.

Vad händer på IPL dagen?

Temat för dagen är Patientsäkerhet och förmiddagen innehåller föreläsningar som belyser aspekter av patientsäkerhet och interprofessionell teamsamverkan.

På eftermiddagen är det lärandeaktiviteter i mindre interprofessionella studentgrupper om cirka18 studenter som handleds av två handledare från olika program.
 

Denna gemensamma dag är obligatorisk för alla förstaårsstudenter och är en del av KI:s övergripande plan för IPL, och därmed en viktig del av studenternas professionella och interprofessionella utveckling.

Lärande mål

Dagen utgår från ett av de programgemensamma interprofessionella lärandemålen som fastställts av Styrelsen för utbildning 2018-02-07: "Studenten ska kunna identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet".

IPL dagens schema