Interprofessionellt lärande-dagen: IPL-dagen

IPL-dagen är en gemensam interprofessionell dag för studenter vid KI. Dagen innebär en gemensam start för att utveckla interprofessionell kompetens där samarbete och kommunikationsförmåga är viktiga delar. Att tidigt få möta studenter från andra utbildningsprogram möjliggör vidgade perspektiv och kan stötta den professionella utvecklingen.

Foto: N/A
IPL dagen Foto: N/A

För medarbetare