Johanna, student på logopedprogrammet

"Det känns väldigt viktigt och intressant att kunna hjälpa människor och förenkla deras vardag genom att arbeta med deras kommunikationsförmåga"

student logopedprogrammet

– Jag valde min utbildning eftersom den är en blandning av det medicinska och humanistiska området, vilket jag gillar. Vi har kurser i allmän medicin såväl som mer specifika kurser inom det logopediska fältet, kurser i lingvistik samt psykologi. Genom kurserna inom lingvistik får vi en grundkunskap om språkets uppbyggnad och därefter byggs kunskaperna på i kurser som språkutveckling och utvecklingspsykologi.

– Något som också är utvecklande är att vi redan första veckorna på programmet får chans att träffa verksamma logopeder och observera deras dagliga arbete. Det gör att du tidigt ser vad arbetet som logoped innebär och håller även kontakt med logopedin när du läser andra kurser. Vi är en liten klass, vilket bidrar en bra gemenskap där vi hjälper varandra genom att plugga tillsammans. Det känns väldigt viktigt och intressant att kunna hjälpa människor och förenkla deras vardag genom att arbeta med deras kommunikationsförmåga.

S
Studentkommuni…
2022-12-20