Foto: Unknown

Logoped­programmet

Logopedprogrammet

 • 240 hp
 • 4 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Logopedexamen  

Vi använder språket till allt från småprat till att debattera och skriva artiklar. Det är förmågor vi ofta tar för givna, men för många kan medicinska problem bli ett hinder för kommunikationen. Som logoped ställer du diagnos och behandlar problemen. Det bygger på goda kunskaper om hur hjärnan styr talet och hur vi kan hjälpa människor genom träning, stöd i samtal och tekniska kommunikationshjälpmedel. Logopeder arbetar också med patienter som har ät- och sväljsvårigheter.

Beskrivning

En logoped arbetar med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Som logoped ställer du diagnos och behandlar problemen. Det bygger på goda kunskaper om hur hjärnan styr talet och hur vi kan hjälpa människor genom träning, stöd i samtal och tekniska kommunikationshjälpmedel. Logopeder arbetar också med patienter som har ät- och sväljsvårigheter.

Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt. Du studerar också hur problemen uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras. Utbildningen har en nära koppling mellan teori och praktik.

Logopedprogrammet passar dig som är intresserad av språk (lingvistik och fonetik), psykologi och medicin. Under programmet samordnas kurser i logopedi med kurser i psykologi, lingvistik och medicin. Bredden av ämnen är något som många studenter ser som en stor fördel med utbildningen.

Kurserna i logopedi är både teoretiska och praktiska. På de praktiska kurserna ligger fokus på logopedi inom främst hälso- och sjukvården. Du får handledning av erfarna logopeder i att undersöka och behandla patienter med röst-, tal- och språkstörningar eller sväljsvårigheter. Dina professionella färdigheter som logoped utvecklas under hela utbildningen och du får bland annat träna din egen röst.

 • Vetenskaplig metod ingår i flera kurser och sista terminen skriver du ett examensarbete. Du väljer också själv ett praktiskt fördjupningsområde i logopedi liksom en valbar kurs på termin 7.
 • Utbildningen ger bra möjligheter till utbytesstudier genom att logopedprogrammet har avtal om studentutbyte med flera universitet runt om i världen.
Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter examen kan du ansöka om att bli legitimerad logoped. Logopeder kan jobba med både barn och vuxna. De flesta logopeder arbetar i hälso- och sjukvården, till exempel på logopedmottagningar och stroketeam på sjukhus eller inom habilitering och rehabilitering. En växande arbetsmarknad är skola, förskola och elevhälsa liksom äldreomsorg och kommunal rehabilitering. Allt fler logopeder arbetar inom privat finansierad logopedi och utbildningsverksamhet. Logopedexamen ger grundläggande behörighet till forskarutbildning som kan leda vidare till forskning och undervisning på universitet och högskolor. Arbetsmarknaden för logopeder är stabil, prognoser från Saco visar på en stark efterfrågan även kommande år.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 36
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-41005

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Utbildningsadministratör Cecilia Hultqvist, cecilia.hultqvist@ki.se, 08-524 889 51
Programdirektor Sofia Strömbergsson, sofia.strombergsson@ki.se, 08-524 889 53

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning