Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

  • 12 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Medicin
  • Institutionen för neurovetenskap

Kursen vänder sig till dig som är läkarstuderande och som vill lära dig mer om och utveckla sitt intresse för forskning. Utbildningen sträcker sig över ett år. Efter genomförd kurs är du behörig till FoLäk del 2, som sträcker sig över ytterligare ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid och sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bland annat vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och vetenskap kommuniceras skriftligt och muntligt. Genom besök på KI:s institutioner kommer du i kontakt med forskare som berättar om den allra senaste utvecklingen i olika medicinska forskningsfält. Under en månads praktikperiod (under sommaren) får du delta aktivt i verksamheten hos en av KI:s många forskargrupper. Målet är att du efter genomgången utbildning ska vara väl förberedd för doktorandstudier.

Anmälan VT25

  • 25%, Undervisning på olika tider
  • Studieort: Solna
  • 10 februari 2025 - 18 januari 2026
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
  • Anmälningskod: KI-62007

Särskild behörighet

28,5 högskolepoäng från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalsprov och samlad bedömning. Läs mer om antagningsprov och meritvärdering för FOLÄK 1 på sidan Urval till Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1. Handlingar som styrker den sökandes meriter ska skickas in/laddas upp på "Mina sidor" på antagning.se i samband med anmälan (bifoga CV, motiveringsbrev (max 500 ord), samt intyg som styrker meriterna). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 24 oktober 2024. Behöriga sökande får efter ansökningsperiodens slut en inbjudan till antagningsprovet. Datum för antagningsprovet publiceras i september 2024. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2024 på ditt konto på antagning.se

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ola Hermanson, kursansvarig, ola.hermanson@ki.se
Elinor Schüberg, kursadministratör, elinor.schuberg@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen