Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

  • 45 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Psykoterapi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursen är för dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. Här studerar du framförallt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Kursen ges  på halvfart under tre terminer, med undervisning dagtid vid Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) och praktik kvällstid på en vårdcentral i Stockholmsområdet. Obs! att all undervisning sker på plats, ej distans.

All schemalagd utbildning är samlad till en dag per vecka; måndagar för dig som startar din utbildning jämna år och onsdagar för dig som startar ojämna. Dagen inleds med föreläsningar och verkstäder. På eftermiddagen har du handledning i grupp och efter det patientarbete på en av KCP anvisad vårdcentral. Notera att utbildningen ges på halvtid och att till exempel inläsning av litteratur och patientrelaterat för- och efterarbete görs på icke schemalagd tid.

Anmälan HT23

  • 50%, Undervisning på olika tider
  • Studieort: Stockholm
  • 28 augusti 2023 - 19 januari 2025
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-61004

Särskild behörighet

Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp inom ett eller flera av områdena psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. Den praktiska arbetserfarenheten av det människovårdande yrket ska ha pågått under minst två år. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad bedömning av den sökandes meriter. Via länken nedan hittar du meritportföljen som tillsammans med meriterna ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 16 maj 2023: Meritportfölj. Du kan läsa mer om hur dina inskickade meriter bedöms på sidan meritvärdering och urval till basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Markus Jansson-Fröjmark, kursansvarig, markus.jansson-frojmark@ki.se
Lina Collsiöö, kursadministratör, lina.collsioo@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen