Datortomografi

Datortomografi

 • 30 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Radiografi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Inom radiologi är datortomografi en viktig bild och funktionsdiagnostiskmetod. Breda och djupa kunskaper är en förutsättning för att du ska utföra optimala undersökningar på ett patientsäkert sätt. Målet är att ge dig fördjupad förståelse för fysikaliska och tekniska aspekter. Kursen ger även kunskap om sjukdomstillstånd som diagnostiseras och tillsammans med teknik, fysik, och stråldoser kunna optimera undersökningsmetodiken. Vidare ges kännedom om metodens utveckling och kunskapsutvecklingen för framtida diagnostiska metoder.

Information om distansutbildningen

Totalt 15 kursträffar, dessa är både fysiska och på distans. 

 • Moment 1 ges på campus och innehåller fem kursträffar.
 • Moment 2 ges på distans, campusförlagd tentamen.
 • Moment 3 innehåller uppstart och avslut på campus med handledning däremellan på distans.

Tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och mikrofon krävs. 

Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 7,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 02 september 2024 - 08 juni 2025
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-61007

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. På sidan meritvärdering och urval till Datortomografi hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter samt hur dina meriter värderas. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 16 maj 2024. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Parvin Tavakol Olofsson (Kursansvarig), parvin.tavakol.olofsson@ki.se
Anna Hellström (Kursadministration), anna.hellstrom@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studieinformation

Visa kursplanen