Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa

Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Oral hälsa
  • Institutionen för odontologi

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Större delen av kursen består av eget arbete under handledning, med vissa obligatoriska aktiviteter och examinationer på campus Flemingsberg.

Kursens undervisningsspråk är både svenska och engelska.

Anmälan HT24

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 02 september 2024 - 07 juni 2026
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-61014

Särskild behörighet

Kandidatexamen i odontologisk profylaktik/oral hälsa eller tandhygienistexamen om 180 hp samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Därtill krävs ytterligare 15 hp i avslutade kurser. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Information om meritvärdering och de handlingar som styrker meriterna. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 16 maj 2024. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nagihan Bostanci, nagihan.bostanci@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen