Kurser för komplettering till kandidatexamen

Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år.

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2023-2024

Studentkommuni…
2023-01-20