Skip to main content

Kurser för komplettering till kandidatexamen

Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år.

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2019-2020

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad

Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi
 

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2018-2019

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad