Skip to main content

Kurser för komplettering till kandidatexamen

Dessa kurser vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år.

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2019-2020

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30   Grundnivå  50%  

 

Kurser för komplettering till kandidatexamen 2018-2019

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30   Grundnivå  50%