Sök kursplan

Kursplaner för alla kurser på grundnivå och avancerad nivå inom KI dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma och kan sökas fram via denna sökfunktion (gäller kursplaner som gäller från och med höstterminen 2007 eller senare).

Sök fram en kursplan genom att ange hela eller delar av kursens benämning, eller genom att ange hela kurskoden.

Du kan söka fram utbildningsplaner här.