Skip to main content

Sök utbildningplan / Search programme syllabus

Sök utbildningplan

Utbildningsplaner för alla utbildningsprogram inom KI dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma och kan sökas fram via denna sökfunktion (gäller utbildningsplaner som gäller från och med höstterminen 2007 eller senare).

Sök fram en utbildningsplan genom att ange hela eller delar av programmets benämning, eller genom att ange hela programkoden.

Du kan söka fram kursplaner här.

Search programme syllabus

According to the ordinance of higher education, a curriculum should be available for each study programme. Curriculums for all study programmes at KI are documented in the education database Selma and can be retrieved via this search function (applies to curriculums from autumn 2007 semester or later).

Search for a curriculum by entering the full or partial name of the programme or the programme code.

You can find course syllabus' here.