Sök utbildningplan

Utbildningsplaner för alla utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå inom KI dokumenteras i utbildningsdatabasen Selma och kan sökas fram via denna sökfunktion (gäller utbildningsplaner som gäller från och med höstterminen 2007 eller senare).

Sök fram en utbildningsplan genom att ange hela eller delar av programmets benämning, eller genom att ange hela programkoden.

Du kan söka fram kursplaner här.