Skip to main content

Lina läser till biomedicinsk analytiker

BMA

Vad lockade dig att välja biomedicinsk analytikerprogrammet (BMA)?

I gymnasiet var mina favoritämnen kemi och biologi. Där och då visste jag inte att det fanns något som hette biomedicinsk analytiker, men när jag kollade upp yrket kände jag att det skulle passa mig. Jag lockas av att få arbeta på laboratoriet med celler och analyser samt att studierna ger mig goda möjligheter till forskning.

Vad är det bästa med programmet?

Det finns väldigt mycket bra med programmet, men det jag gillar bäst är att vi har otroligt roliga och varierande kurser. En månad är vi helt inriktade på blodet samt dess komponenter, medan nästa månad lär vi oss om virus och bakterier.

Varför valde du att studera på KI?

KI har ett väldigt bra rykte och det är även det universitet som ligger närmast där jag bor. Universitetet ger dig också bra möjligheter till kontakter utomlands om man vill studera en del av sin utbildning utomlands.

Hur ser en vanlig dag ut?

Det finns tre typer av dagar: laborationsdagar, föreläsningsdagar och inlärningsdagar. Dagarna kan variera beroende på vilken kurs vi läser, men generellt börjar vi aldrig innan kl. 9.00 och vi slutar aldrig efter klockan 16.00. På laboratoriet arbetar vi självständigt utifrån planering och en föreläsning är max tre timmar! Jag skulle säga att vi har väldigt lugna dagar.

Är programmet som du hade tänk dig?

Ja det tycker jag, om inte bättre! Det är mycket fokus på forskning. Man kan ta en forskningskurs utöver programmet och även ansöka om att få forska på sommaren, vilket jag inte visste innan.

Vad har varit den största utmaningen hittills?

Att våga lita på sig själv att man kan. På labbet arbetar man ofta självständigt och det var en utmaning i början att vänja sig vid det, men nu har jag kommit in i det.

Vad vill du arbeta med efter studierna?

Efter mitt treåriga BMA-program skulle jag först vilja ta en magister eller master, kanske nå upp till forskningsnivå. BMA har ett brett urval när det kommer till arbete, men det som intresserar mig mest är genetik, hematologi och kriminalteknik.

Läs mer om livet som BMA student på Linas blogg: blog.ki.se/kistudentenlina