Biomedicinska analytiker­programmet

Studenter campus Flemingsberg

Skugga en student på biomedicinska analytikerprogrammet

Är du mer nyfiken på om biomedicinska analytikerprogrammet är något för dig? Träffa en student som läser på programmet och få svar på dina frågor, samtidigt får du chansen att se utbildningslokalerna på campus Flemingsberg. Välkommen att mejla bas@medicinskaforeningen.se.

Studera på biomedicinska analytikerprogrammet

Varför ska jag utbilda mig till biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin?

Varför ska jag utbilda mig till biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi?

Se filmen om KI:s nya magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap