Biomedicinska analytiker­programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Examen: Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen  

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera olika sjukdomar? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där du genom olika laboratorieanalyser eller fysiologiska undersökningar tar fram fakta för att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta ger den biomedicinska analytikern en nyckelroll i modern sjukvård.

Beskrivning

Som biomedicinsk analytiker är ditt expertområde alla de laboratoriemetoder och fysiologiska undersökningsmetoder som kan användas för att analysera kroppslig funktion. Den snabba tekniska utvecklingen och ny medicinsk forskning gör att nya metoder ständigt utvecklas. Detta innebär att du som biomedicinsk analytiker kan se fram emot ett dynamiskt och spännande yrke i ständig utveckling.

Inriktning klinisk fysiologi
Som biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi blir du expert på olika typer av fysiologiska undersökningar. Dessa undersökningar utförs direkt på patienten med hjälp av avancerad teknik. Exempel på fysiologisk undersökningsmetodik är EKG, ultraljud, spirometri, EEG och isotopundersökningar som används för att undersöka funktionen hos hjärta, kärl, lungor, hjärna, nervsystem och njurar. Undersökningssvaren ger underlag för att identifiera alltifrån hjärtsvikt och åderförkalkning till astma och epilepsi. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö där fokus är att sammanlänka medicinsk och metodologisk teori med praktisk tillämpning i form av undersökningar och verksamhetsförlagd utbildning på olika kliniker. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger möjlighet till internationellt utbyte.

Inriktning laboratoriemedicin 
Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på avancerade laboratorieanalyser som utförs på ett biologiskt prov (till exempel blod- eller vävnadsprov). Dessa laboratorieanalyser baseras på olika laboratoriemetodiker såsom mikrobiologisk, immunologisk, biokemisk, morfologisk och molekylärbiologisk metodik. Analyssvaren ger möjlighet att identifiera allt ifrån olika infektioner, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar till cancer och genetiska defekter. I utbildningen kombineras olika undervisningsformer för att skapa en bra lärandemiljö där fokus är att sammanlänka medicinsk och metodologisk teori med praktisk tillämpning i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning på olika laboratoriemedicinska kliniker. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning ger möjligheter till internationellt utbyte.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Inriktning klinisk fysiologi 
Efter utbildningen kan du välja att arbeta inom olika fysiologiska specialiteter såsom klinisk fysiologi, neurofysiologi eller nuklearmedicin. Andra alternativ är medicintekniska företag, friskvård och idrottsmedicin. Du kan även välja att läsa vidare på magister-/masternivå och därefter fortsätta till forskarutbildning.

Inriktning laboratoriemedicin 
Efter utbildningen kan du välja att arbeta inom de olika laboratoriemedicinska specialiteterna såsom mikrobiologi, transfusionsmedicin, immunologi, kemi, patologi och genetik. Andra alternativ är bland annat läkemedels- och bioteknikföretag, veterinärmedicin eller kriminaltekniskt laboratorium. Du kan även välja att läsa vidare på magister-/masternivå och därefter fortsätta till forskarutbildning.

Inriktning klinisk fysiologi, Anmälan HT23

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-41002

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning laboratoriemedicin, Anmälan HT23

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 50
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-41003

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Ranya berättar om BMA-programmet

Ranya berättar om programmet och varför hon valde inriktningen klinisk fysiologi.

Studera på biomedicinska analytikerprogrammet

Varför ska jag utbilda mig till biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin?

Varför ska jag utbilda mig till biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi?

I arbetslivet

Se filmen om KI:s nya magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap