Linnea är audionom på Rosenlunds sjukhus

Linnea Ehliar arbetar som Tinnitusaudionom på Vuxenrehabiliteringen på Rosenlunds Sjukhus i Stockholm.

"Vi måste ofta tänka ganska stort för att hitta lösningar"

Alumn

– Mina dagar är väldigt varierade eftersom vi har ett stort flöde av patienter med olika sorters problematik, man får därför vara beredd på det mesta.

– Jag har normalt sex patienter om dagen, det kan vara nybesök, utprovningar och återbesök, jourbesök och så vidare. Det kan vara allt från olika sorters mätningar, att hålla tinnitusinformation till att programmera hörapparater, träna med ljud och anpassningar efter olika operationer, avtryck av öron och så vidare.

– När jag ser att mitt arbete gett en positiv förändring för patienten, då blir jag extra motiverad till att inte ge upp att fortsätta lösa problem. För det är ofta så i vårt arbete att vi måste tänka ganska stort för att hitta lösningar. När jag då ser att det gett resultat och patienten kommer tillbaka glad så blir jag själv glad.

Studentkommuni…
2022-12-19