Audionom­programmet

Audionomprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Audionomexamen och Medicine kandidatexamen  

Audiologi betyder läran om hörseln och är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med habilitering och rehabilitering av hörselskadade personer.

Beskrivning

Som audionom arbetar du med att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer, både barn och vuxna. Du kan också arbeta med personer med andra hörselrelaterade problem, så som tinnitus, yrsel- och balanssjukdomar.

Audiologi involverar både människa och teknik. I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur hörselskador kan förebyggas på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar hörselskadade personer både individuellt och i grupp. 

Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov inom hörsel, hörselnedsättning, hörselrehabilitering, och utprovning av hörapparat. I utbildningen tillämpas ett vetenskapligt synsätt som integreras med de senaste rönen från aktuella forskningsområden i form av vetenskapliga artiklar och projekt. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Som audionom kan du arbeta med både barn och vuxna. Audionomer arbetar på hörselvårdsavdelningar, hörcentraler och på läkarmottagningar inom både privat och offentlig verksamhet. En del arbetar inom företagshälsovården samt barn- och skolhälsovården. Du kan också arbeta som produktspecialist på en hörapparatfirma. ​Allt fler audionomer blir egenföretagare. Efter avslutad utbildning kan du läsa vidare till en magisterexamen genom fristående kurser. Arbetsmarknaden för audionomer är mycket god. Prognoser från Saco visar på en stark efterfrågan även kommande år.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 24
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-41001

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Utbildningsadministratör Monica Beckius-Hellgren, monica.beckius-hellgren@ki.se, 08-524 889 56
Programdirektor Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se, 08-524 889 60
Studierektor Annica Hagerman Sirelius, annica.hagerman-sirelius@ki.se, tel: 08-524 889 52

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till audionom?

I arbetslivet