Skip to main content

Magister-/masterexamen genom fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser.

För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen. Läs mer om krav under respektive examensarbeteskurs.

Arbetsterapi

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15   Avancerad nivå  50% Distans
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15   Avancerad nivå  50%  
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%  

 

Audiologi

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30   Avancerad nivå  25%  
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi 7,5   Avancerad nivå  25%  

 

Biomedicinsk laboratorievetenskap

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Fysiologisk kärldiagnostik 7,5   Avancerad nivå  25%  
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Kvalitet och kvalitetsutveckling - att leda förändring 7,5   Avancerad nivå  25% Distans
Projektledning och projekt som arbetsform inom hälso- och sjukvård 7,5   Avancerad nivå  25% Distans

 

Fysioterapi

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi 15   Avancerad nivå  50%  
Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion 7,5   Avancerad nivå  25%  
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 15   Avancerad nivå  50%  
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 15   Avancerad nivå  50%  
Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel 15   Avancerad nivå  50%  
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%  

 

Logopedi

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30   Avancerad nivå  25%  
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi 7,5   Avancerad nivå  25%  
Talproduktion - teoretiska modeller relaterade till stamning och neuromotoriska talstörningar hos barn och vuxna 7,5   Avancerad nivå  100%  

 

Odontologi

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30   Avancerad nivå  25%  
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15   Avancerad nivå  25%  

 

Odontologisk profylaktik

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30   Avancerad nivå  25%  
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15   Avancerad nivå  25%  

 

Omvårdnad

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%  
Integrativ omvårdnad 7,5   Avancerad nivå  50%  
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15   Avancerad nivå  25%  
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15   Avancerad nivå  25%  
Palliativ vård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 7,5   Avancerad nivå  50% Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15   Avancerad nivå  50%  

 

Oralhälsa

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30   Avancerad nivå  25%  

 

Radiografi

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Bröstultraljud som diagnostisk metod 30   Avancerad nivå  50%  
Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik 15   Avancerad nivå  25% Distans
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5   Avancerad nivå  50% Distans

 

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 30   Avancerad nivå  50% Distans
Stöd i samband med barnafödande 7,5   Avancerad nivå  25%  

 

Tandteknik

 

Kurser
Titel Hp  Nivå  Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30   Avancerad nivå  25%  
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15   Avancerad nivå  25%