Magnus Ericsson - audionom med eget företag

Det bästa med jobbet är blandningen av teknik, medicin och möten med alla slags människor.

Alumn audionomprogrammet

Varför sökte du till audionomprogrammet på Karolinska Institutet?

– Jag gjorde ett projektarbete om hörselskador redan på gymnasiet och tyckte det var ett spännande ämne. Vi har dessutom hörselnedsättningar i släkten så jag har varit insatt i problematiken länge. KI valde jag på grund av universitetets goda anseende.

Du har startat ett eget företag, en auktoriserad hörselmottagning som heter Hörbart Stockholm. Berätta lite om det.

– Efter utbildningen arbetade jag två år på Karolinska universitetssjukhuset. Det var en bra start, men jag ville vara tidig med att etablera mig som privat aktör. Att vara egenföretagare innebär att man kan styra och planera sin egen tid och verksamhet. Man arbetar åt sig själv och det gör förstås att motivationen ökar.

– Verksamheten har gått väldigt bra. Idag är vi sex anställda, varav tre är tidigare studenter från KI:s audionomprogram. Jag arbetar ungefär halva tiden på mottagningen och halva tiden ute på andra arbetsplatser, där jag utreder behoven av hörseltekniska arbetshjälpmedel på uppdrag av bland annat Försäkringskassan.

Vad är det bästa med jobbet?

– Blandningen av teknik, medicin och möten med alla slags människor. Det händer så mycket på teknikområdet hela tiden, vilket är väldigt kul. Vi har en policy på företaget att vi ska sätta av tid varje vecka åt att uppdatera oss genom att läsa vetenskapliga artiklar, utöver att vi kontinuerligt vidareutbildar oss på kurser.

Text: Catharina Bergsten

Studentkommuni…
2022-12-19