Meritvärdering och urval till Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

Här kan du läsa om meritvärderingskriterierna för urvalet till Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi fastställda av utbildningsnämnden på Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi.

I de fall det finns fler sökande än antalet utbildningsplatser måste ett urval bland de sökande göras. Urvalet baserar sig på en samlad kvalitativ bedömning utifrån nedanstående kriterier.

De sökande ska inte bedömas relativt varandra utan värderingen av en sökande
ska göras utifrån den sökandes individuella meriter. Varje sökande bedöms
oberoende av andra sökande enligt skala 1-20.

1. Ämnesinriktning på examen på grundnivå (1-4 poäng)

Mycket relevant: 4
Relevant: 2
Tillfredsställande: 1

Meriter som krävs för behörighet skall styrkas enligt instruktionerna på
antagning.se/universityadmissions.se.

2. Studietid i förhållande till studiernas omfattning (0-1 poäng)

Normal studietid: 1
Längre studietid: 0

Meriter som krävs för behörighet skall styrkas enligt instruktionerna på
antagning.se/universityadmissions.se.

3. Relevanta forskningsmeriter (0-3 poäng)

Mycket relevanta: 3
Relevanta: 2
Nej: 0

Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg samt intyg som styrker högskolemeriter
(enligt anvisningarna på antagning.se/universityadmissions.se).

4. Relevant yrkeslivsefarenhet (0-2 poäng)

Mycket relevant: 2
Relevant: 1
Nej: 0

Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg.

5. Motivationsbrev (0-6 poäng)

Tydligt skrivet, välstrukturerat och logiskt argumenterande: 6
Relevant till innehållet: 3
Inte relevant eller saknas: 0

Bifoga motivationsbrev.

6. Övergripande bedömning av den sökande (0-4 poäng)

Excellent sökande: 4
Mycket bra sökande: 3
Bra sökande: 2
Nöjaktig sökande: 1
Otillräcklig sökande: 0

KI Antagningen
2024-01-17