Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

 • 30 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Biomedicin
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursen riktar sig till dig med forskningsintresse inom ämnesområdena immunologi, infektions- eller tumörbiologi. I kursen har du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i en forskningsmiljö. Studierna består av experimentell verksamhet i en etablerad forskningsgrupp vid Karolinska Institutet. I kursen ingår seminarier och praktiska moment på ett laboratorium vilket examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 02 september 2024 - 19 januari 2025
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-11001

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg samt intyg som styrker högskolemeriter enligt anvisningarna på antagning.se Läs mer om meritvärdering och urval till Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 16 maj 2024. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 20 januari 2025 - 08 juni 2025
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
 • Anmälningskod: KI-12000

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg samt intyg som styrker högskolemeriter enligt anvisningarna på antagning.se Läs mer om meritvärdering och urval till Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 24 oktober 2024. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Benedict Chambers, benedict.chambers@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen