Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi

 • 30 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Biomedicin
 • Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kursen riktar sig till dig med forskningsintresse inom ämnesområdena immunologi, infektions- eller tumörbiologi. I kursen har du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i en forskningsmiljö. Studierna består av experimentell verksamhet i en etablerad forskningsgrupp vid Karolinska Institutet. I kursen ingår seminarier och praktiska moment på ett laboratorium vilket examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Anmälan HT23

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 28 augusti 2023 - 14 januari 2024
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Anmälningskod: KI-11000

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg samt intyg som styrker högskolemeriter enligt anvisningarna på antagning.se Läs mer om meritvärdering och urval till Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 16 maj 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • 15 januari 2024 - 02 juni 2024
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Anmälningskod: KI-12000

Särskild behörighet

Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg samt intyg som styrker högskolemeriter enligt anvisningarna på antagning.se Läs mer om meritvärdering och urval till Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 24 oktober 2023. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 december på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Benedict Chambers, benedict.chambers@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen