Meritvärdering och urval till KI:s magisterprogram i klinisk optometri

På denna sida hittar du information om vilka meriter som styr urvalet till magisterprogrammet i klinisk optometri vid Karolinska Institutet, och hur de värderas.

Meritvärdering rangordnar behöriga sökande

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till programmet. Om det finns fler behöriga sökande än platser, rangordnas de utifrån en samlad bedömning av eventuella meriter. Den samlade bedömningen av meriter görs lokalt på Avdelningen för ögon och syn av lärare involverade i utbildningen.

Vad som är meriterande för sökande till magisterprogrammet i klinisk optometri ser du längre ner på denna sida. Minsta möjliga poäng i den samlade bedömningen är 0 poäng, max antal är 10 poäng.

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Principerna för meritvärdering enligt nedan är beslutade av Utbildningsnämnden CNS 2021-10-13 och gäller för antagningen inför programstart hösten 2022 och tills vidare.

Yrkeslivserfarenhet (3 poäng)

Sökande med meriterande yrkeslivserfarenhet om 6 månader eller mer, tilldelas 3 meritpoäng.

Som meriterande yrkeslivserfarenhet räknas

  • arbete som legitimerad optiker, eller
  • arbete som legitimerad sjuksköterska efter påbyggnadsutbildning om minst 60 hp inom ögonsjukvård
  • arbete enligt ovan, om 50% av heltid eller mer
  • arbete enligt ovan, under tid fram till sista anmälningsdag

Tjänstgöringsintyg som styrker ovanstående krävs.

Betyg över godkänd nivå på examensarbeteskurs (2 poäng)

Sökande som vid examination av examensarbeteskurs om minst 15 hp på grundnivå har erhållit betyg över godkänd nivå, tilldelas 2 meritpoäng.

Resultatintyg som styrker ovanstående krävs.

Erhållande av stipendium (1 poäng)

Sökande som har tilldelats stipendium baserat på sin studieprestation kopplad till behörighetsgrundande utbildning, tilldelas 1 meritpoäng.

Diplom som styrker ovanstående krävs.

Samlad bedömning

En samlad bedömning av sökandes meriter görs enligt nedan:

Den som uppnår 6 meritpoäng erhåller vid en samlad bedömning 10 poäng
Den som uppnår 3+2 meritpoäng erhåller vid en samlad bedömning 9 poäng
Den som uppnår 3+1 meritpoäng erhåller vid en samlad bedömning 8 poäng
Den som uppnår 2+1 meritpoäng baserat på examensarbete och stipendium erhåller vid en samlad bedömning 7 poäng
Den som uppnår 3 meritpoäng baserat på yrkeslivserfarenhet erhåller vid en samlad bedömning 6 poäng
Den som uppnår 2 meritpoäng erhåller vid en samlad bedömning 5 poäng
Den som uppnår 1 meritpoäng erhåller vid en samlad bedömning 4 poäng

Behörig sökande som saknar meriter enligt ovan erhåller vid en samlad bedömning 0 poäng, men ingår fortfarande i rankningen av behöriga sökande.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2022-10-14