Aula Medica

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Magisterprogrammet i klinisk optometri

 • 60 hp
 • 1 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Medicine magisterexamen med huvudområdet optometri  

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till dig som är legitimerad optiker eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter examen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem.

Beskrivning

Magisterprogrammet i klinisk optometri passar dig som är legitimerad optiker eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Kurserna bygger vidare på tidigare studier och erbjuder en fördjupning i områdena neurooptometri, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, binokulärseende och barnoptometri.

Utbildningen har en stark förankring i den kliniska verksamheten och är förlagd i helt nya lokaler i Eye Center of Excellence. Här ges du unika möjligheter att utveckla dina kliniska färdigheter - dels i vår egen ögonklinik, dels på den särskilda KUM-Ö-mottagning som vi sedan 2020 driver i samarbete med ögonakuten på S:t Eriks Ögonsjukhus. På KUM-Ö, den kliniska utbildningsmottagningen inom ögonområdet, tar du emot patienter i samarbete med optikerstudenter på grundutbildningens senare år, men också studenter och vårdpersonal från andra professioner än din egen. Då optiker är ett yrke inom hälso- och sjukvården följer vi Socialstyrelsens basala hygienrutiner både i vår klinik och på KUM-Ö-mottagningen.

Efter utbildningen kan du självständigt genomföra och tolka resultaten av en fullständig ögonhälsoundersökning, genomförd med avancerade undersökningstekniker. Du blir med andra ord primärvårdens praktiker för syn- och ögonhälsa och kan arbeta med mångsidig ögonvård.

KI:s optikerutbildning har ackrediterats av European Council of Optometry and Optics (ECOO), som en optikerutbildning av absolut högsta kvalitet. Detta innebär bland annat att du som genomgår KI:s optikerprogram (examen 2008 eller senare) och därefter KI:s magisterprogram i klinisk optometri har möjlighet att efter avslutade studier begära ECOO:s European Diploma in Optometry. Du ansöker om ECOO:s diploma med den portfolio som du bygger upp under din utbildning. KI är ett av totalt fem lärosäten vars utbildningar på detta sätt blivit ackrediterade av ECOO.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter examen kan du arbeta i privat optometrisk klinik, du kan också arbeta vid såväl privata som offentliga ögonmottagningar och ögonkliniker. Du kan rekvirera diagnostiska preparat med godkännande från Socialstyrelsen. Dessutom har du möjlighet att gå vidare till studier på forskarnivå.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 24
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21006

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i optometri. Alternativt legitimation som sjuksköterska samt sjuksköterskeexamen om 180 hp och ytterligare 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter. Mer information om meriter och hur de bedöms hittar du på sidan Meritvärdering och urval till magisterprogrammet i klinisk optometri.

Samtliga intyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning