Meritvärdering och urval till magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Nedan beskriven samlad kvalitativ bedömningen gäller magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap (3BL23) och dess tre inriktningar, 1) avancerad klinisk fysiologi, 2) avancerad molekylär medicin, och 3) avancerad patologi. Beslutet gäller från höstterminen 2024 och tills vidare eller tills annat beslutas.

De sökande ska inte bedömas relativt varandra utan värderingen av en sökande ska göras utifrån den sökandes individuella meriter. Varje sökande bedöms oberoende av andra sökande enligt skala 1-16.

1. Relevant studietid/studieerfarenhet
2. Relevant yrkeslivserfarenhet
3. Motivationsbrev
4. Övergripande bedömning av den sökande

Övergripande bedömning av den sökande

1. Relevant studietid/studieerfarenhet (0-1 poäng)

Relevant: 1 poäng
Nej: 0 poäng

Behörighetsgivande meriter styrks enligt instruktionerna på antagning.se/universityadmissions.se. Beskriv omständigheterna kring eventuell längre studietid i ett brev.

2. Relevant yrkeslivserfarenhet (0-6 poäng)

Mycket relevant: 6 poäng
Relevant: 3 poäng
Nej: 0 poäng

Bifoga CV och tjänstgöringsintyg.

3. Motivationsbrev (0-3 poäng)

Tydligt skrivet, välstrukturerat och logiskt argumenterande: 3 poäng
Relevant till innehållet: 1 poäng
Mindre bra eller saknas: 0 poäng

Bifoga motivationsbrev.

4. Övergripande bedömning av den sökande (1-6 poäng)

Excellent sökande: 6 poäng
Mycket bra sökande: 4 poäng
Bra sökande: 3 poäng
Nöjaktig sökande: 2 poäng
Tillräcklig sökande: 1 poäng
 

 

KI Antagningen
2023-11-07