Aula Medica Foto: Ulrich Schulte

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Medicine magisterexamen  

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap vänder sig till dig som är biomedicinsk analytiker och som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom klinisk verksamhet. Du får lära dig metoder som är av intresse för dagens och morgondagens sjukvård, med fokus på användning i klinisk verklighet. Avlagd examen innebär att du är behörig att söka till forskarutbildningsstudier. 

Se filmen om KI:s nya magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap

Beskrivning

För att vara behörig krävs att du är biomedicinsk analytiker eller motsvarande och det är meriterande om du har erfarenhet från tjänstgöring inom hälso- och sjukvården som biomedicinsk analytiker.

Programmet erbjuder tre inriktningar: avancerad molekylär medicin, avancerad patologi och avancerad klinisk fysiologi och du väljer inriktning redan när du ansöker till programmet. Under första och andra terminen läser alla studenter gemensamma baskurser inom avancerad patofysiologi, vetenskaplig metodik och kvalitetssäkringsmetoder.

Inriktningsspecifika kurser påbörjas i slutet av andra terminen. Går du inriktning avancerad molekylär medicin läser du kurser inom a) avancerad bioanalys, b) Next-generation sequencing/sekvensering och c) immun-, cell- och genterapi. Går du inriktning avancerad patologi läser du kurser inom a) komplex vävnadsanalys med multifärgningstekniker och bildanalys, b) Next-generation sequencing/sekvensering (samläsning med inriktning avancerad molekylär medicin), och c) avancerad patologisk diagnostik. Områden såsom tolkning av olika mjukvaror, digitalisering/viss programmering, artificiell intelligens och multiplexa analyser vävs in i undervisningen.

Väljer du inriktningen avancerad klinisk fysiologi läser du kurser inom a) avancerad kardiovaskulär diagnostik, b) avancerad ekokardiografi och c) klinisk kärldiagnostik. Tonvikten läggs vid en fördjupning av befintlig basal kompetens inom dessa olika discipliner och vidareutbildning innehållande resultattolkning och svarsskrivning.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng som kan förläggas till Karolinska Institutet, eller den arbetsplats där du är verksam, under förutsättning att Karolinska Institutets regler för examensarbete är uppfyllda.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Programmet ges på distans och halvfart under två år.

Undervisningen sker via KI:s lärplattform Canvas, samt via Zoom. Observera att delar av utbildningen kan kräva fysisk närvaro på studieorten Huddinge (Campus Flemingsberg). I genomsnitt har utbildningen obligatorisk digital undervisning en dag i veckan under dagtid. Det är rekommenderat att preliminärt komma överens med sin arbetsgivare om reducerad arbetstid redan vid ansökan till utbildningen.

Tillgång till dator med internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Efter studierna

Efter studierna har du möjlighet att såväl utveckla och kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdens analyser och ta ytterligare steg i karriären som biomedicinsk analytiker inom den kliniska verksamheten. Du är även behörig att gå vidare till forskarutbildning.

Inriktning Avancerad klinisk fysiologi, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 10
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21003

Särskild behörighet

Avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning klinisk fysiologi samt biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet bland behöriga sökande sker genom en samlad kvalitativ bedömning. Mer information hittar du på sidan Meritvärdering och urval till magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Avancerad molekylär medicin, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 10
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21004

Särskild behörighet

Avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet bland behöriga sökande sker genom en samlad kvalitativ bedömning. Mer information hittar du på sidan Meritvärdering och urval till magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Avancerad patologi, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 10
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Sista kompletteringsdag: 16 maj 2024
 • Anmälningskod: KI-21005

Särskild behörighet

Avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp alternativt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet bland behöriga sökande sker genom en samlad kvalitativ bedömning. Mer information hittar du på sidan Meritvärdering och urval till magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2024.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2024 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Helen Kaipe, helen.kaipe@ki.se
Mikaela Qvarfordt, Mikaela.Qvarfordt@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning