Ranya läser till biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi

"Att jobba som biomedicinsk analytiker liknar ett detektivarbete där vi kommer i kontakt med både lindrigt sjuka och svårt sjuka patienter"

Ranya, student biomedicinska analytikerprogrammet
Ranya, student biomedicinska analytikerprogrammet Foto: Martin Stenmark

Varför valde du att läsa biomedicinska analytikerprogrammet?

Jag är intresserad av varierande undersökningar som fokuserar på diagnostik av de stora organen. Dessutom liknas yrket med ett detektivarbete där vi kommer i kontakt med både lindrigt sjuka och svårt sjuka patienter. Jag valde inriktning klinisk fysiologi eftersom jag är en social person som tycker om att träffa patienter och få vara en del av deras sjukvårdskedja. Dessutom är jag intresserad av teknik och speciellt sjukvårdsapparater, något som vi använder oss av dagligen under utbildningen.

Vad är det bästa med utbildningen? 

Det absolut bästa är att utbildningen till stor del består av verksamhetsförlagd utbildning (praktik), där vi redan tidigt i utbildningen får komma i kontakt med patienter.

Hur ser en typisk vecka ut? 

Under en typisk vecka hålls undervisningen av lärare som är utbildade läkare och biomedicinska analytiker. Sedan brukar vi tillämpa den teori vi lär oss genom att utföra praktiska undersökningar och till sist har vi alltid instuderingstimmar för att repetera och studera på egen hand. 

Varför valde du att studera på just KI?

Anledningen till att jag valde KI är att KI är en del av Karolinska sjukhuset och på så sätt får vi mer tillgång till resurser som till exempel apparater.

Vad har varit den största utmaningen hittills?

Den största utmaningen är att utbildningen ges på heltid och man studerar 100% vilket innebär att man som student måste alltid hålla motivationen hög och inte ge upp.  

Var utbildningen som du tänkt dig?

Jag blev positivt överraskad av hur många avdelningar man kan jobba på, till exempel nuklearmedicin, intensivvården och neurologiska avdelningen. Detta fick mig att inse hur viktig roll en biomedicinsk analytiker har i sjukvården. 

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Det är väldigt många inriktningar inom BMA-yrket och alla är lika intressanta. Jag har under utbildningen fått intresse för de flesta undersökningar och mitt mål är att jobba inom klinisk fysiologiavdelning där minst fyra olika undersökningar utförs men även inom neurologi. Det är svårt att välja inriktning när allt är intressant.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program?

Mitt bästa tips är att fråga en student på programmet hur utbildningen ser ut samt vara med på de olika mässor där vi elever är tillgängliga. Ställ massa frågor!  

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli BMA?

Du ska främst vara intresserad av att träffa patienter och vara social. Det är viktigt att man är tålmodig, lyhörd och flexibel. Dessa egenskaper kommer hjälpa dig att komma långt i din utbildning och i yrkeslivet då det krävs energi och bra mentalitet när det gäller att hjälpa patienter. 

Ranya berättar om BMA-programmet

Ranya berättar om programmet och varför hon valde inriktningen klinisk fysiologi.

Helene Svanholm
2024-03-05