Filippa läser på logopedprogrammet

Logoped är ett spännande yrke med chans att jobba inom olika inriktningar. Här berättar KI-studenten Filippa om varför hon valde programmet och vad hennes framtidsplaner är.

Filippa, student logopedprogrammet
Filippa, student logopedprogrammet Foto: Privat

Varför valde du att läsa till just logoped?  

Jag valde logopedprogrammet för att jag är väldigt intresserad av språk och kommunikation och jag ville gärna kombinera det med medicin och psykologi. Jag har även alltid tänkt att jag vill arbeta med barn på ett eller annat sätt i framtiden och alla dessa delar hittade jag i just logopedprogrammet. 

Vad är det bästa med din utbildning? 

Det är att den är så otroligt bred, både själva programmet men även logopedi allmänt ute i yrkeslivet.

Hur ser en typisk vecka ut? 

Svår fråga. Det varierar väldigt mycket från vecka till vecka och kurs. När det är en kurs som är mer teoretisk och som mestadels är baserad på föreläsningar så är det föreläsningar hela eller halva dagar 4–5 dagar i veckan. När det kommer till mer ”blandade” kurser med praktiska delar brukar det vara 2–3 föreläsningar i veckan på 1–3 timmar och grupparbeten 1 halvdag i veckan. Den första riktiga praktikperiod är på termin 4, innan dess är det några strödagar bara för att få komma ut i en verksamhet och få se logopedi ”in action”. Det är absolut mycket eget ansvar. Det är inte mycket som är obligatoriskt förutom examinationstillfällen vilket gör att man själv får ansvara för sina tidsupplägg. 

Varför valde du att studera på just KI?

Jag valde Karolinska Institutet för att det är ett av världens ledande medicinska universitet, det är också Sveriges enda medicinska universitet så det klingade bra. Jag hade såklart även hört väldigt gott om KI:s lärare och gillade själva upplägget på logopedprogrammet med att det är lite fler kortare kurser än att ha färre men betydligt längre kurser. 

Har du stött på någon utmaning?

Ja. Motivationen tryter väl ibland och när det slår till är det ju inte så muntert. Men att studera på universitet kommer inte gå fläckfritt förbi. Min största utmaning är att jag har en kurs som ligger och släpar där jag varken klarade den första tentamen eller omtentamen. Det är absolut läskigt och tungt men det är något som går att lösa. Tredje examinationstillfället ges oftast när kursen görs nästa gång, alltså ett år senare vilket kan ställa till det om det är en spärrkurs. Men som sagt, vid sådana tillfällen är det viktigt att vara upplyst och ta hjälp av skolans och programmets ansvariga. De finns där för att hjälpa. 

Vad vill du arbeta med i framtiden? Någon speciell inriktning? 

Jag har alltid tänkt att jag vill arbeta med barn och så mycket mer än så har jag faktiskt inte tänkt än. Efter min första praktikperiod känner jag att det skulle vara väldigt intressant att arbeta på en logopedmottagning med barn med tal- och språkstörningar. Jag tror även att jag skulle trivas med att arbeta med vuxna/ äldre personer på rehabiliteringscenter som på grund av en förvärvad hjärnskada förlorat talförmågan. Där hade jag verkligen velat hjälpa till. 

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program? 

Sök. Mitt tips är bara att chansa. Man vet inte förrän man provat. Börja med att kolla upp vilka kurser som ges och om det är något som intresserar dig. Viktigast för mig var helt klart att kurserna lockade. Tycker man att det är kul och spännande går det oftast lättare. 

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli logoped?

Det underlättar om du har intresse för psykologi, lingvistik och medicin. Det är återkommande ämnen under hela programmet och är nästan själva grunden till yrket. Viktiga egenskaper skulle jag säga är att vara lyhörd, nyfiken och engagerad. Att ha ett allmänt intresse för människor och att hjälpa människor. 

Nämn en sak som är bra med KI 

KI är som jag nämnde ett av världens ledande medicinska universitet vilket gör att de har avtal med partneruniversitet runt om i världen för utbytesstudier. Att det finns ett flertal utbytesmöjligheter för ett mindre program som logopedprogrammet och med olika inriktningar och längd gör att det finns något som skulle kunna passa alla. 

HS
Innehållsgranskare:
Helene Svanholm
2024-04-08