Jesper jobbar som logoped med inriktning barn

Jesper tog examen från logopedprogrammet 2018. Idag arbetar han med utredning och behandling av barns tal och språk. Samt med läs- och skrivutredningar.

Jesper Stigenberg

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– På morgonen går jag igenom dagens besök och planerar mina behandlingar och bedömningar. Jag tar sedan emot patienter. Resterande tid läggs på mail och mötesbokningar med skolor eller andra vårdprofessioner. Innan jag packar ihop för dagen går jag igenom inkomna remisser och postar kallelser. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

 – När patienterna ser fram emot att komma till mig och tycker att jag gör behandlingen rolig. Då känner jag verkligen att jag lyckats bra. Vid läs- och skrivutredningar är lättnaden stor för många när de äntligen får en förklaring till sina svårigheter, exempelvis till varför det varit så svårt i skolan. 

Varför valde du att studera på KI?

– Kort och gott hade jag hört bra saker om KI:s andra utbildningar och tänkte därför att även logopedprogrammet skulle hålla samma höga kvalitet. 

Vad var det som gjorde dig nyfiken på just logopedprogrammet? 

– Jag har alltid sett det som självklart att arbeta med människor. Logopedyrket framstod som väldigt mångsidigt och intressant. Det är det också!

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du inom ditt område? 

– Logopedyrket är väldigt mångsidigt och det finns alltid mer att göra för att driva det framåt. Hittar du ett område du brinner för finns möjligheten att specialisera sig inom det och även forska på området.

Vilka egenskaper är viktiga för att bli en bra logoped? 

– En vilja att hjälpa andra människor och en allmän nyfikenhet räcker långt.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

– Som barnlogoped är jag positivt inställd till att skologopedin ska få ett starkare fäste i landet. I skolan ställs det många språkliga krav på barnen. Jag skulle gärna vilja få vara med och utforma ett sådant relativt nytt arbetsområde för logopeder här i Sverige. 

Helene Svanholm
2023-11-29