Lill Sandlund jobbar som logoped på Huddinge sjukhus

Lill tog examen från logopedprogrammet 2017.

alumn

Vad gör du idag?

– Jag arbetar som logoped på Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag arbetar främst med sväljbedömningar men även till viss del med utbildning om sväljsvårigheter till annan personal på avdelningarna.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Jag går igenom remisser och bokar in besök. Därefter brukar jag vara med på teamrond på någon av avdelningarna. Mycket av arbetet involverar samarbete med andra professioner på avdelningarna.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det jag trivs bäst med är att få träffa patienter, men jag är även sedan tidigare intresserad av samarbete med andra professioner. Jag och min logopedkollega har nära samarbete med dietisterna, vilket är väldigt värdefullt och roligt.

Varför valde du att studera på KI?

– Jag valde att studera på KI eftersom det finns en närhet mellan utbildning, forskning och kliniskt arbete. Det intresserade mig. Sen var det en fördel att jag sedan länge bodde i Stockholm.

"En stor del av arbetet involverar samarbete med andra professioner på avdelningarna. Vi har exempelvis nära samarbete med dietisterna, vilket är väldigt värdefullt och roligt"

Vad var det som gjorde dig nyfiken på just logopedprogrammet?

– När jag flyttade till Stockholm för 11 år sedan arbetade jag på en förskola och hade fördelen att träffa en logoped i samband med det. Det gjorde att jag fick upp ögonen för yrket. Jag gillar balansen mellan praktiskt arbete och analys.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du inom ditt område?

– Forskning är en del av utvecklingsmöjligheterna och eftersom logopedområdet är ett ganska litet område i förhållande till andra skapar det närhet till redan disputerade kolleger med erfarenhet. Vidareutbildning är även en utvecklingsmöjlighet.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos den som funderar på att söka logopedprogrammet?

– I grunden ska du gilla att arbeta med människor, tycka om samarbete och vara vetgirig.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

– Jag är fortfarande intresserad av att forska, men även av andra möjligheter att utveckla logopedin.

Studentkommuni…
2024-06-27