Martina är student på logopedprogrammet

Martina går termin 6 på logopedprogrammet.

Martina studerar på logopedprogrammet
Martina studerar på logopedprogrammet Foto: Privat bild.

Varför valde du att läsa till just logoped ?

Jag fick barn! Ju mer jag och barnens pappa pratade, läste, sjöng, och lekte med barnen desto mer exploderade deras språk och det tyckte jag var så häftigt! Intresset för barns språkutveckling växte och efter mycket sökande på internet på ”barnspråk” så serverade Facebooks flöde en videolänk till mig en dag. Det var en man som berättade om språktips och längst ner i videon stod det ”logoped”. Jag hade ingen aning om vad en logoped var, men när jag läst på om yrket visste jag att det var precis det jag ville bli. Jag sa upp mig från mitt jobb som ingenjör inom produktutveckling och bestämde mig för att bli en problemlösare inom språk, tal och röst i stället. Det bästa beslutet jag någonsin har tagit. 

Vad är det bästa med din utbildning? 

Att jag varje dag får lära mig massvis av det jag är intresserad av från superkompetenta lärare. Det är roligt att utbildningen ger kunskap inom olika inriktningar: medfödda/förvärvade språk- och talstörningar; röst- och talflytsstörningar; ät- och sväljsvårigheter. Det är det bästa. Samtidigt finns en röd tråd som länkar ihop inriktningarna med kunskap om människans kropp, hjärna, mående, människans olikheter med mera. 

Hur ser en typisk vecka ut?  

Redan första terminen får man komma ut och uppleva hur det är att jobba som logoped genom auskultationer, det vill säga att vara med och observera logopeder då de exempelvis utreder eller behandlar patienter. Från termin 4 och framåt får vi komma ut i praktik inom de olika inriktningarna och sista året kan man säga är en fördjupning. Programmet är upplagt med kurser i lingvistik-, medicin- och psykologi som relaterar till den aktuella logopediska inriktningen och även kurser som statistik och observation och dokumentation. Parallellt med det har vi haft strimmor som löper genom alla terminer som till exempel ”barnobservation” där vi på termin 2 fick rekrytera en familj vars barn vi nu har följt från några veckor gammalt till cirka 2 års åldern. I strimman ”professionell utveckling” har vi fått lära oss bland annat ”intervju och samtalsmetodik” och i ”aKK-strimman” har vi lärt oss att kommunicera med tecken. 

Varför valde du att studera på just KI?

Det var det närmaste alternativet för mig och jag hade även en väldigt bra bild av KI som visade sig stämma.

Har du stött på någon utmaning?

Jag trodde först att det skulle vara en utmaning att plugga med två småbarn (två pojkar på 1,5 år och 3,5 år när jag började plugga) men det har visat sig fungera väldigt bra! Den begränsade tiden har gjort att jag snarare har blivit mer effektiv och målinriktad. Då jag har behövt vabba har en studiekompis ibland kunnat koppla upp mig på zoom eller delat sina anteckningar. 

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Jag pendlar där. I början ville jag  jobba med barn eftersom det var det som gjorde att jag sökte mig till logopedutbildningen men efter varje inriktning vi har läst har jag blivit nyfiken på även de andra områdena. Att få jobba med barn som har läpp-käk-gomspalt eller cochleaimplantat (hörselimplantat) vore ju en dröm. Men även att få hjälpa röstpatienter inom olika åldrar är ett område jag tycker är så otroligt roligt så även det är ett drömjobb för mig. Nu när vi snart ska ut på praktik inom förvärvade språk- och talstörningar hos vuxna så vet jag att jag kommer hitta ännu ett nytt område som lockar. Alla inriktningar intresserar mig och jag kan relatera till dem på olika sätt. 

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program? 

Sök! Jag hade redan en högskoleutbildning som designingenjör när jag sökte och tänkte även att jag var för gammal för att börja plugga igen. Dessutom hade jag två småbarn på det. Men det är aldrig för sent att plugga och en fjärdedel av klassen är i samma situation som mig gällande tidigare utbildning och småbarn hemma och det har gått jättebra! Erfarenheten från tidigare jobb och mina barn har varit till en stor hjälp.

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli logoped?

Det många av oss i klassen har gemensamt är ett intresse av att jobba med och hjälpa andra människor. Jag uppfattar logopeder/logopedstudenter som väldigt omtänksamma, empatiska, och nyfikna personer. Vi nördar in oss på hur människan, vår kropp, beteende och hjärna fungerar och många som söker har lockats av blandningen av lingvistik, medicin och psykologi som integreras med logopedi. 

Slutligen, vad har det bästa varit? 

Jag är så imponerad av KIs proffsiga lärare som besitter en enorm kompetens. De visar engagemang för sitt område och för oss. De föreläser med en pedagogik som fångar våra intressen och sätter i gång tankeverksamheten kring ämnet. Programmets upplägg med kärnämnen och strimmor gör också att en röd tråd löper genom terminerna. 
 

Helene Svanholm
2024-02-23