Sandra, examen från logopedprogrammet

Som logoped kan du arbeta inom många olika inriktningar.

Logopedstudent, Sandra

Varför valde du att läsa till logoped?

– Jag tycker att människans förmåga att kommunicera är fascinerande. Jag valde också att läsa till logoped för att logopedyrket är så brett, man kan arbeta med alla åldrar.

Var programmet som du tänkt dig?

– Det som överraskade mig mest var hur bred utbildningen är, det finns till och med fler områden att jobba inom efter utbildningen än vad jag visste om. Även kurserna är väldigt varierande och vi läser ämnen inom flera olika områden, bland annat inom språkvetenskap och medicin.

Vad vill du arbeta med efter studierna?

– Inom logopedin finns det så många olika inriktningar att det är svårt att veta ännu vad jag vill jobba med. Många logopeder arbetar med barn, vilket jag absolut kan se mig själv göra i framtiden.

Vill du veta mer om livet som logopedstudent? Läs Sandras blogg: blog.ki.se/kistudentensandra

Sandra berättar om logopedprogrammet

Vad jobbar en logoped med? Vilka patienter arbetar man med och har man praktik? Sandra berättar om logopedprogrammet

Helene Svanholm
2023-11-14