Felicia jobbar som psykolog inom elevhälsan

Felicia tog examen från psykologprogrammet 2021.

Student pratar med patient
.

Varför valde du att läsa till psykolog?

– Jag är en person som inte alltid vetat vad jag vill läsa utan har varit inne på en rad olika spår. Gemensamt har dock varit intresset för människan, med allt från varför vi gör som vi gör till varför vi är byggda som vi är. Efter studier till personlig tränare ville jag vidga min bild och lära mig mer om människan på ett djupare plan. 

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det är ett otroligt brett program som gör att du kommer att ha stor nytta av utbildningen nästan oavsett vad du vill jobba med i framtiden, både inom den kliniska psykiatrin och inom andra områden. Dessutom är det hög klass på utbildningen.

Varför valde du att studera på KI?

– När jag skulle välja universitet så utgick jag ifrån mitt intresse av människan som helhet. Jag ville koppla ihop både kropp och hjärna och valde KI på grund av det medicinska tänket.

Nu har du tagit examen. Vad gör du idag?

– Jag jobbar nu som PTP-psykolog på elevhälsan inom Jönköpings kommun. PTP-psykolog innebär att en har läst färdigt psykologprogrammet, för min del på KI, för att sen under ett år jobba som psykolog men med extra handledning. Efter detta året så kan en ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– En vanlig dag som psykolog inom elevhälsan är lite svårt att beskriva, dagarna är väldigt olika och kan innehålla många olika delar. Men en del av det jag gör är att utreda elever för Intellektuell funktionsnedsättning (IF), handleda arbetslag i skola eller förskola, föreläsa för arbetslag i skola eller förskola, vara med på elevhälsoteam-möten (EHT) där olika hälsoprofessioner inom skolan möts och tillsammans försöker få skolan så bra som möjligt för alla elever, vara med i olika hälsofrämjande och förebyggande projekt som olika skolor driver och jag har också startat upp ett eget projekt med fokus stress och prestation. Jag jobbar både på individ, grupp och organisationsnivå i arbetet och vi på elevhälsan ska främst jobba förebyggande och hälsofrämjande och stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att det är otroligt innehållsrikt och flexibelt. Jag får ta nytta av många olika delar av min utbildning och går faktiskt ganska ofta tillbaka i mina anteckningar för att påminnas om allt jag lärt mig. Det är också roligt att jobba inom skolans värld då det ger en bred spelplan och är en bra yta att främja hälsa. Målgruppen är samtliga elever och inte en specifik grupp, så det är ett stort och spännande uppdrag att ha som mål att varje elev utifrån sig själv ska utvecklas på bästa sätt. 

Vill du veta med om livet som psykologstudent? Läs Felicias blogg: blog.ki.se/kistudentenfelicia

Felicia berättar om psykologprogrammet

Vad gör en psykolog? Varför just KI och vad är det bästa med programmet? Lyssna på Felicias video så får du svaren!