Psykolog­programmet

Psykologprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: PsykologexamenOm du under termin 6 väljer att göra ett examensarbete om 15 högskolepoäng berätti­gar utbildningen, efter fullgjorda kursfordringar för respektive examen, även till Medicine kan­didatexamen med huvudområdet psykologi samt Medicine Master med huvudområdet psykologi.  

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Psykologyrket passar dig som tycker om att arbeta med olika människor, och är nyfiken på hur vi fungerar och utvecklas som individ och i grupp. En bakgrund inom såväl samhällskunskap som naturvetenskap är en bra grund för att studera till psykolog.

Beskrivning

Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet är utformat utifrån ett biopsykosocialt perspektiv där människans tankar, känslor och beteenden förstås utifrån biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Programmet har en särskild inriktning mot hälso- och sjukvård liksom en stark forskningsanknytning.
 
Utbildningen är upplagd så att alla kurser bygger på varandra. Den inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden som biologi, experimentell metod, kognitiva processer och socialpsykologi. En bit in i programmet tillkommer kliniskt inriktade kurser, men också kurser inom samhälle och hälsa samt arbets- och organisationspsykologi. Under den senare delen av utbildningen fördjupas dina teoretiska kunskaper samtidigt som de integreras med avancerade kliniska färdigheter. Du får lära dig att ge psykologisk behandling via internet. Här ingår också en längre praktikperiod och utbildning i psykologisk behandling/psykoterapi, där du under handledning behandlar patienter som lider av psykisk ohälsa. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

De flesta av lärarna är aktiva forskare, många av dem professorer, och all undervisning sker i nära koppling till den forskning som bedrivs vid KI och på andra lärosäten. Under hela utbildningen återkommer undervisning i vetenskaplig metod och statistik.

Psykologprogrammet vid KI har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården i Region Stockholm. En del av utbildningen genomförs ute i olika verksamheter med stöd från kliniska handledare. Redan under termin 1 kommer du ut på studiebesök. Senare under utbildningen ingår auskultationer, konsultation, praktik och behandlingsarbete inom olika verksamheter, framför allt inom hälso- och sjukvården.

Under termin 6 innehåller psykologprogrammet en längre valbar period. Du kan då läsa fördjupande kurser, åka på utbyte till något av våra partneruniversitet eller skriva en kandidatuppsats.

Psykologprogrammet läses på heltid och till större delen på campus. I studierna varvas teori och praktik. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och särskild färdighetsträning. Som student förväntas du dels ta ansvar för ditt eget lärande, dels delta aktivt och engagerat i den gemensamma undervisningen.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring kan du ansöka hos Socialstyrelsen om att bli legitimerad psykolog. Med tiden kan du vidareutbilda dig till specialist inom något område som du tycker är extra intressant. Redan efter din psykologexamen har du möjlighet att söka till doktorandutbildning för att utbilda dig till forskare.

Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa, gör utredningar, diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk behandling. Andra arbetsuppgifter kan vara förebyggande hälsoarbete och konsultation inom olika verksamheter. De flesta psykologer arbetar inom hälso- och sjukvård, men många återfinns också inom skola, habilitering och psykiatri - eller på organisationer eller företag som behöver stöd för utveckling av verksamheten.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 70
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-41008

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till psykolog?