Psykolog­programmet

Psykologprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: PsykologexamenOm du under termin 6 väljer att göra ett examensarbete om 15 högskolepoäng berätti­gar utbildningen, efter fullgjorda kursfordringar för respektive examen, även till Medicine kan­didatexamen med huvudområdet psykologi eller Medicine Master med huvudområdet psykologi.  

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Psykologyrket passar dig som tycker om att arbeta med olika människor, och är nyfiken på hur vi fungerar och utvecklas som individ och i grupp. En bakgrund inom såväl samhällskunskap som naturvetenskap är en bra grund för att studera till psykolog.

Beskrivning

Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa, gör utredningar, diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk  behandling. Du motiverar människor till att försöka förbättra sin livssituation, ger råd och stöd samt föreslår åtgärder. Andra arbetsuppgifter kan vara utbildning, rådgivning och förebyggande hälsoarbete.

Som psykolog är du expert inom psykologins olika områden kopplade till såväl samhälle som biologi och neurovetenskap. Psykologins vetenskapliga metoder har utvecklats mycket snabbt, speciellt i gränsområdet till biologi och medicin. Ökad kunskap om hjärnan har skapat nya förutsättningar för att vi ska förstå oss själva och vår plats i världen. KI:s psykologprogram betonar vikten av forskning och utveckling av evidensbaserade insatser, liksom förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden till ett livslångt lärande. 
 
Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden, kopplade till biologi och neurovetenskap. Du kommer att få besöka olika verksamheter och möta psykologer med olika arbetsuppgifter, främst inom hälso- och sjukvård men också inom andra områden.

Du lär dig också vetenskaplig metod. En längre valbar period på termin 6 ger dig möjlighet att läsa fördjupande kurser eller göra utbytesstudier. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus alltmer på kliniska tillämpningar av psykologi. Du får lära dig att ge psykologisk behandling via internet. Här ingår också en längre praktikperiod och utbildning i psykologisk behandling/psykoterapi, där du under handledning behandlar patienter som lider av psykisk ohälsa. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete.

Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet har du möjlighet att knyta kontakt med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring kan du ansöka hos Socialstyrelsen om att bli legitimerad psykolog. Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor inom utbildning, organisation och hälso- och sjukvård. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna inom skola, habilitering och psykiatri. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 70
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-41008

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Felicia berättar om psykologprogrammet

Vad gör en psykolog? Varför just KI och vad är det bästa med programmet? Lyssna på Felicias video så får du svaren!

Varför ska jag utbilda mig till psykolog?

I arbetslivet