Laima Vaiciunai jobbar som röntgensjuksköterska på Karolinska sjukhuset

Laima tog examen från röntgensjuksköterskeprogrammet 2011. Idag arbetar hon som röntgensjuksköterska vid Neuroradiologiska kliniken på Karolinska sjukhuset.

Laima Vaiciunai

Du arbetar som röntgensjuksköterska – hur ser du på ditt val? 

– Att studera till röntgensjuksköterska är det bästa jag har gjort i mitt liv. Jag har tidigare erfarenhet som undersköterska och har jobbat inom både äldrevården och vid olika avdelningar på sjukhus. 

För ett antal år sedan fick jag en tjänst på radiologiska kliniken som undersköterska och då stod det klart att det var just röntgensjuksköterska jag skulle satsa på. Jobbet är inte bara att ta hand om ”maskiner”. Man träffar dagligen olika patienter med olika bakgrund och olika sjukdomar – och det är jag som röntgensjuksköterska som har ansvaret för att undersökningen ska lyckas.

Jag ska inte bara tänka på strålskydd, att i vissa fall ge kontrastvätska, att ha rätt inställningar i röntgenapparaterna – utan samtidigt bemöta, respektera och ta hand om patienterna. Det är en utmaning, men väldigt tillfredsställande då man gör en bra och korrekt undersökning och bemöter patienten på bästa sätt. 

Helene Svanholm
2024-01-19