röntgensjuksköterska och barn

Röntgensjuk­sköterske­programmet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Röntgensjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen  

Radiologin har en central roll inom sjukvården och den avancerade tekniken ger svar som ligger till grund för många viktiga beslut för fortsatt vård och behandling. Som röntgensjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö där utvecklingen går allt snabbare med nya avancerade undersökningsmetoder. Röntgensjuksköterskans uppgift är att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten.

Beskrivning

En röntgensjuksköterska är expert på digital bildframställning och utför undersökningar med hjälp av bland annat röntgenstrålar, ultraljud och magnetfält. Som röntgensjuksköterska arbetar du inom verksamheter där patienter diagnostiseras och behandlas. Huvudämnet radiografi har en tydlig klinisk orientering med syfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (till exempel konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar. Studierna ger fördjupad kunskap om strålning, apparaterna som behövs och tekniken som ligger bakom. Du lär dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att resultaten håller tillräckligt hög kvalitet.
 
Varje termin har du verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik) på en radiologisk avdelning där du tränar på att utföra undersökningar. Det finns möjlighet till VFU inom Norden och Europa. Föreläsningar, seminarier och laborationer är återkommande moment under dina studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara förlagd till kvällar och helger.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Röntgensjuksköterskeprogrammet ger både en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Som färdig röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare där du kan specialisera dig inom till exempel trauma, utveckling av undersökningsmetoder eller patientomvårdnad. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden; det ofödda barnet, barn, ungdomar, vuxna och äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar. Goda möjligheter till fortsatta studier finns på magister- och därefter forskarnivå.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 40
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
  • Anmälningskod: KI-41009

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Utbildningsadministratör Anna Hellström, anna.hellstrom@ki.se, 08-524 837 70
Programdirektor Parvin Tavakol Olofsson, parvin.tavakol.olofsson@ki.se, 08-524 835 01

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Sebastian berättar om röntgensjuksköterskeprogrammet

Vad innebär yrket? Hur ser programmet ut och vad är det bästa med programmet? Se videon med Sebastian och få svaren!

Varför ska jag utbilda mig till röntgensjuksköterska?

I arbetslivet