röntgensjuksköterska och barn Foto: okänd

Röntgensjuk­sköterske­programmet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Röntgensjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen  

Radiologin har en central roll inom hälso- och sjukvården och den avancerade tekniken ligger till grund för många viktiga beslut för fortsatt vård och behandling. Som röntgensjuksköterska verkar du inom en högteknologisk miljö där utvecklingen ständigt accelererar med nya och avancerade undersöknings-och behandlingsmetoder. Röntgensjuksköterskans primära ansvar är att utföra radiografiska undersökningar och producera bildmaterial som underlag för patientens diagnos men hen utför också behandlingar med tekniskt avancerad utrustning samtidigt som man tillhandahåller omvårdnad och stöd till patienten.

Beskrivning

En röntgensjuksköterska är sakkunning på digital bildframställning och utför bild- och funktionsundersökningar med hjälp av bland annat röntgenstrålar, ultraljud och magnetfält. Som röntgensjuksköterska arbetar du inom verksamheter där patienter diagnostiseras, behandlas eller screenas för preventiva åtgärder. Huvudämnet radiografi har en tydlig klinisk orientering med syfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (till exempel konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar. Utbildningen ger fördjupad kunskap om strålning, modaliteter som används och tekniken som ligger bakom. Du lär dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att bildunderlagen håller tillräckligt hög kvalitet.

Under varje termin kommer du att genomföra verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik), på en röntgenavdelning på såväl stora sjukhus som små kliniker, där du får praktisk träning i att utföra bild-och funktionsundersökningar. Det finns också möjlighet till VFU-platser både inom Norden och Europa, vilket ger dig internationell erfarenhet. Föreläsningar, seminarier och laborationer är återkommande moment under dina studier.

Observera att den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara schemalagd på kvällar och helger för att ge dig en heltäckande erfarenhet av arbetslivet inom professionen. 

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Röntgensjuksköterskeprogrammet ger både en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Som färdig röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare där du kan specialisera dig inom till exempel trauma, utveckling av undersökningsmetoder eller patientomvårdnad. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden; det ofödda barnet, barn, ungdomar, vuxna och äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar. Det finns goda möjligheter till fortsatta studier på magister- och därefter forskarnivå.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 40
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-41009

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Utbildningsadministratör Anna Hellström, anna.hellstrom@ki.se, 08-524 837 70
Programdirektor Parvin Tavakol Olofsson, parvin.tavakol.olofsson@ki.se, 08-524 835 01

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till röntgensjuksköterska?