Tony jobbar som röntgensjuksköterska på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Tony har studerat till röntgensjuksköterska och tog sin examen från KI våren 2020.

Foto: Ulrich Schulte

Vad gör du idag?

– Idag jobbar jag som röntgensjuksköterska på akutsjukhuset NÄL i Trollhättan. Hit kommer patienter från stora delar av västkusten.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

–  Det första jag gör när jag kommer till jobbet är att stämpla in och titta på tavlan vilket undersökningsrum jag är placerad vid. Sjukhuset har olika former av röntgen: slätröntgen, skiktröntgen, angiografi och MR-undersökningar och jag blir dagligen placerad på någon av dem.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Variationen på arbetsuppgifter och situationer gör att ingen dag är den andra lik. Ibland kan det vara hektiskt med traumalarm och andra dagar får jag arbeta i ett lugnare tempo med patienter som kommer in för röntgenkontroller.

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

– Att hitta ett bra samspel mellan teknik och människa. Det krävs lite problemlösning att kunna ta optimala bilder på en patient som har så ont att hen inte vill röra sig. Då får man utnyttja tekniken, samt sina omvårdnadskunskaper för att göra det så optimalt som möjligt.

Varför valde du att studera på KI?

– Eftersom KI är ledande inom forskning så indikerande det för mig att utbildningen var uppdaterad på aktuell forskning inom huvudämnet radiologi. Det har gett mig stora fördelar i jobbet som röntgensjuksköterska.

Vad var det som gjorde dig nyfiken på just röntgensjuksköterskeprogrammet?

– Kombinationen att få arbeta med människor och teknik. Jag drogs även till det faktum att röntgentekniken alltid utvecklas. Om 20 år kanske jag jobbar med något helt nytt inom mitt område, utan att behöva läsa om tre år på universitetet.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom ditt område?

– Det finns möjlighet att läsa till en magister- eller masternivå. Utöver det kan man även bli utvecklingsansvarig eller sektionsledare på någon av de röntgenutrustningar som finns.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha hos den som funderar på att söka röntgensjuksköterskeprogrammet?

– Att man gillar att samarbeta. Som röntgensjuksköterska samarbetar man med många andra vårdyrken: undersköterskor, radiologer, kardiologer, ortopeder, akutsjuksköterskor anestesisjuksköterskor, kärlkirurger är bara några av alla de man jobbar tillsammans med. Detta på grund av att röntgensjuksköterskan är som en spindel i nätverket.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

– Att få läsa vidare inom pediatrisk radiologi och vara med i optimeringsarbetet för sådana undersökningar.

Emma Karlsson
2024-02-16