Emma jobbar som sjuksköterska på Beroendecentrum Stockholm

Emma har studerat till sjuksköterska och tog sin examen från KI våren 2020.

Emma, alumn sjuksköterskeprogrammet

Vad gör du idag?

– Nu jobbar jag på Beroendecentrum Stockholm med patienter som har problem med alkohol- och narkotikamissbruk. Jag är på en avdelning för patienter som ska avgiftas och därför kräver heldygnsvård.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Då vi behandlar akuta sjukdomstillstånd är ingen dag den andra lik. Det kan vara väldigt stor variation i hur sjuka patienterna är och hur mycket vård de behöver. Vissa saker görs dock varje dag. Ett arbetspass börjar med att jag läser på om patienterna jag är ansvarig för. Sen delar jag ut läkemedel, har rond där vi planerar vården för varje enskild patient och parallellt med detta skriver jag in och ut patienter. Utöver det så lägger jag mycket tid till att prata med mina patienter om deras situation och får ta del av otroliga historier och livsöden. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att få träffa så mycket olika människor och att känna att jag verkligen gör en insats. Att aldrig veta hur dagen kommer se ut och att kastas mellan roliga samtal med patienter och tuffa och allvarliga situationer gör det spännande att gå till jobbet varje dag. 

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?

– På min avdelning har vi ganska korta vårdtider vilket jag tycker kan vara en utmaning. Det gör att vi endast träffar patienterna i några dagar i det mest akuta skedet och därför inte vet hur det går efter att de skrivs ut från oss. 

Varför valde du att studera på KI?

– Jag valde KI för att det är ett medicinskt universitet som jag vet har en hög standard på sina utbildningar. Jag har även fått ha praktik på några av landets största sjukhus vilket också var en bidragande orsak till att jag valde KI. 

Vad var det som gjorde dig nyfiken på just sjuksköterskeprogrammet?  

– Jag hade så många olika drömmar och saker jag ville kunna jobba med och när jag läste på om sjuksköterskeprogrammet insåg jag att det var den bästa grunden för att kunna göra det jag vill i framtiden. Det gav mig en bra grund för att kunna jobba inom flera olika områden. 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom ditt område?

– Som sjuksköterska kan man vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom flera olika områden, vilket är ett bra sätt för att utvecklas antingen inom det man jobbar med eller för att kunna börja inom ett nytt område. På alla avdelningar finns även omvårdnadschefer som är sjuksköterskor i grunden vilket alltså också kan vara en väg att gå om man är intresserad av ledarskap. 

Då utbildningen leder till en kandidatexamen ger den också behörighet för att läsa vissa andra masterutbildningar, till exempel om man vill jobba mer med folkhälsa, utveckling av hälso- och sjukvård eller liknande.  

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha hos den som funderar på att söka sjuksköterskeprogrammet?  

– Jag tror att det viktigaste är att ha ett genuint intresse för andra människor, det gör dagarna mycket roligare. Utöver det kan det vara viktigt med ett bra tålamod och en positiv inställning. 

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

– Jag har massor med drömmar. Jag vill jobba på ambulansen, jag vill bli barnmorska, öppna ett eget äldreboende, jobba med barnsjukvård, öppna ett behandlingshem, jobba med global hälsa och folkhälsa och massor med annat. Sjuksköterskeutbildningen har gett mig en bra grund för att kunna göra allt detta och jag hoppas att jag hinner med så mycket som möjligt. 

Helene Svanholm
2023-12-21