Foto: Ulrich Schulte

Sjuksköterske­programmet

Sjuksköterskeprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen  

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer därför att vara skiftande beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta.

Beskrivning

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden, leder och planerar arbetet på vårdenheten och deltar också i undervisning och handledning av studenter och vårdpersonal. Det är ett spännande och ansvarsfullt arbete.

Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska dagens sjuksköterskor kunna integrera kunskaper i omvårdnad med kunskaper i medicin, samhälls- och beteendevetenskap.

Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment, VFU (praktik). Föreläsningar, seminarier och arbete med patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning och examination. Redan första terminen möter du patienter och tillämpar dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. En stor del av utbildningstiden är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och vård- och omsorgsboenden. Denna verksamhetsförlagda del av utbildningen är fördelad på samtliga terminer och genomförs inom Region Stockholm. Det tredje året avslutas med ett examensarbete där du vetenskapligt fördjupar dig ytterligare inom omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammet finns också som distansutbildning (teoretiska delen).

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebben - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Sjuksköterskor kan välja att arbeta med människor i olika åldrar och med olika vårdbehov. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, vårdcentral, sjukhem, privat klinik eller företag. För avancerad sjukvård krävs ytterligare utbildning inom olika specialistområden. Du kan välja att studera vidare inom någon av specialistsjuksköterskeutbildningarna eller på ett magister-/masterprogram, för att i framtiden kunna söka till forskarutbildning.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 120
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-41010

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 120
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
 • Anmälningskod: KI-42004

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
ssk@nvs.ki.se, ssk@nvs.ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Att studera och arbeta som sjuksköterska

Varför ska jag utbilda mig till sjuksköterska?