Kurs för komplettering till kandidatexamen

Denna kurs vänder sig till dig som har en äldre yrkesutbildning och vill komplettera till en kandidatexamen.

Kurs för komplettering till kandidatexamen 2024-2025

Helene Svanholm
2024-02-23