Anna Mattisson, examen från Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska

Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor ger dig bredd och möjlighet att arbeta med avancerad omvårdnad inom många olika områden. Du kan jobba inom exempelvis primärvård, elevhälsa eller barnhälsa.

Anna Mattisson, alumn specialistsjuksköterska
Anna Mattisson, alumn specialistsjuksköterska Foto: Helene Svanholm

Hej Anna Mattisson. Du har studerat Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktsköterska.

Varför valde du att läsa programmet?

– Det är en bred utbildning med goda framtidsutsikter och möjlighet att jobba inom flera olika områden.

Vad ska du göra nu?

– Just nu är jag föräldraledig. I september börjar jag som omvårdnadschef på Tema Neuro på Karolinska Sjukhuset. Jag kommer ha stor nytta av utbildningen i min nya roll.

Vad tycker du om utbildningen?

– Den överraskade mig verkligen positivt. Fokus blir omvårdnad på en mer avancerad nivå och under utbildningen utvecklade jag mitt tänkande till ett nytt plan. Det är väldigt bra att utbildningen blandar teori och verksamhetsförlagd utbildning.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos den som funderar på att söka en specialistsjuksköterskeutbildning?

– Viljan att skaffa sig en bra kunskapsbank vilket i sin tur leder egenskaper i form av civilkurage, mod och självständighet.

Vad gjorde du innan utbildningen?

– Jag blev färdig med grundutbildningen till sjuksköterska 2005 har därefter provat olika arbeten inom akutmedicin, geriatrik och ASIH bland annat. 2010 började jag på strokeenheten på Karolinska Sjukhuset.

Varför valde du att plugga på KI?

– Jag läste utbildningen som en distansutbildning under 2 ½ år vilket passade mig väldigt bra. På KI finns dessutom forskarandan och möjlighet att studera vidare på masternivå.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

– Jag har redan mitt drömjobb, det är så roligt att jobba med specialistvården inom neurologi.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Mina medarbetare och att få möjlighet att omvandla teoretisk kunskap till praktisk tillämpning på avancerad nivå.

Studentkommuni…
2023-08-10