Frida, examen från specialistsjuksköterskeprogrammet, vård av äldre

Frida Peleen har en examen från Specialistsjuksköterskeprogrammet – vård av äldre, 2016. Idag jobbar hon som omvårdnadschef på Tema Åldrande. 

alumn

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att jag har möjlighet att vara med och påverka vården av de äldre och att mina arbetsuppgifter ofta är både utmanande och varierande. Och självklart att jag har så bra kollegor. 

Varför valde du att läsa just inriktning vård av äldre?

Jag hade innan utbildningen varit sjuksköterska i fem år och arbetat på olika geriatriska kliniker. Under min utbildning till sjuksköterska arbetade jag med äldre inom hemtjänsten. Jag kände att jag ville fördjupa mina kunskaper om vården av de äldre för att få en bredare kunskap och förståelse för de äldres hälsa och ohälsa, därför valde jag att söka inriktningen vård av äldre. 

Hur kan en vanlig dag se ut för dig? 

Jag stiger upp strax efter klockan 6:00 och är på jobbet senast klockan 8:00. Det krävs en del planering för att få ihop chefsjobb och familjeliv med tre barn. Arbetet som omvårdnadschef är varierande och mycket tid går till att stötta personalen i diverse olika frågor men även finnas till för både patienter och närstående. Exempelvis har jag nyligen deltagit i arbetet med att stänga en vårdavdelning för ortopediska äldre patienter och efter det planerat för öppning av en ny mottagning för multisjuka äldre. Jag avrundar arbetsdagen vid 17-tiden. 

Varför valde du att studera på KI?

Främst för att kurserna på utbildningen lockade mig och att man efter utbildningen har examen både som specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och en medicinmagisterexamen med huvudområdet omvårdnad. 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos den som funderar på att söka en specialistsjuksköterskeutbildning?

Eftersom utbildningen är på distans så är det viktigt att man som student är disciplinerad och driven att dra sina studier framåt och att man under hela utbildningen känner sig motiverad att ta sin examen. 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du inom ditt område?

Som specialistsjuksköterska finns det många möjligheter för utveckling av den egna kompetensen, allt beror på vad man själv har för intresse. 

Vad drömmer du om att jobba med i framtiden? 

Jag har inga konkreta drömmar om arbetsplatser i framtiden för att jag trivs så bra på min nuvarande tjänst. 

Ett framtidsjobb för dig?

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre jobbar du med att koordinera vården runt den äldre människan. Du kan arbeta på exempelvis äldreboende eller sjukhus. Detta jobb passar både dig som tycker om att jobba självständigt eller i team.

Studentkommuni…
2023-08-10