Reservantagning läkarprogrammet

Här finns information om processen för reservantagning till läkarprogrammet och statistik om antalet antagna samt meritvärden.

Reservantagning till läkarprogrammet görs efter urval 2, runt terminsstarten. Den pågår sedan som längst 1 vecka in på terminen. 

Reservantagning sker genom att reserver kallas per telefon och/eller e-post som finns angivet på antagning.se om det behövs tillsättas en plats. Vi vill ha svar inom 24 timmar. Uteblivet svar innebär återbud till platsen och platsen erbjuds nästa sökande i reservlistan.

Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till. Den från KI som ringer upp en eventuell reserv kommer att ringa från telefonnummer 08-524 8xx xx (visas som Caller ID på den uppringda telefonen).

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att bli antagen?

Det är omöjligt att avgöra hur just stor din chans att bli antagen är. Det beror på hur många personer som lämnar återbud eller får anstånd med sina studier, samt från vilken urvalsgrupp de tillhör. Reserver kallas enligt reservnummerordning från den urvalsgrupp där en plats har blivit ledig. Dessutom tillämpar läkarprogrammet ett överintag av studenter i urval 1 och urval 2 (vi antar fler studenter än det finns faktiska platser). Därför är det inte säkert att varje återbud resulterar i att en reserv antas.

Sammantaget finns det endast en mycket begränsad möjlighet att reservantas till utbildningen.

Urvalsgrupperna BI, BII, BF, HP och PIL. Siffrorna anger det meritvärde som den sista antagna studenten i respektive urvalsgrupp hade.

Meritvärden per läsårstermin
Antal reserver BI BII BF HP PIL
Vårterminen 2024 10 21,93 (2 reserver antogs) N/A 4,00 (1 reserv antogs) 1,65 (1 reserver antogs) 55 (6 reserver antogs)
Höstterminen 2023 13 N/A 22,45 (2 reserver antogs) N/A 1,65 (10 reserver antogs) 55 (1 reserv antogs)
Vårterminen 2023 20 21,67 (4 reserver antogs) 22,04 (3 reserver antogs) 4,00 (1 reserv antogs) 1,65 (8 reserver antogs) 55 (4 reserver antogs)
Höstterminen 2022 17 22,19 (3 reserver antogs) 22,4 4 1,70 (7 reserver antogs) 55 (7 reserver antogs)
Vårterminen 2022 18 21,67 (6 reserver antogs) 22,00 (4 reserver antogs) 4 1,70 (7 reserver antogs) 55 (1 reserv antogs)
Höstterminen 2021 25 22,11 (14 reserver antogs) 22,02 (4 reserver antogs) 4,00 (1 reserv antogs) 1,75 (6 reserver antogs) N/A
Vårterminen 2021 32 21,21 (16 reserver antogs) 21,27 (5 reserver antogs) 4 1,60 (11 reserver antogs) N/A
Höstterminen 2020 42 21,78 (18 reserver antogs) 22,03 (5 reserver antogs) 4,00 (1 reserv antogs) 1,60 (18 reserver antogs) N/A
Vårterminen 2020 0 N/A N/A N/A N/A N/A
Höstterminen 2019 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Antagningsstatistik

Besök statistik.uhr.se och KIs webbplats för antagningsstatistik.

Anmäl dig till läkarprogrammet

Information om läkarprogrammet och anmälan

Admin för Läka…
2024-01-29