Skip to main content

Anmälnings- och antagningsstatistik

Här hittar du sammanställningar över antal sökande och antal antagna till KI:s program, påbyggnadsprogram och fristående kurser.

Statistik för kurser och program med start vårterminen 2020

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2019

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2019

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2018

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2018

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2017

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2017

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2016

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2016

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2015

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2015

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2014

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2014

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2013

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2013

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2012

Statistik för kurser och program med start vårterminen 2012

Statistik för kurser och program med start höstterminen 2011

Statistik tidigare terminer