Anmälnings- och antagningsstatistik

Här hittar du statistik över antal sökande och antal antagna till vidareutbildning för yrkesverksamma, statistik vid lika meritvärde och statistik för kompletterande utbildningar. Statistik för program och fristående kurser hittar du på statistik.uhr.se.

Särskiljande vid lika meritvärde

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp I, II och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Statistik för kompletterande utbildningar vid HIG, GU, KI, LIU, LNU, LTU, LU, MAU och UMU

Psykoterapeutprogrammet