Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Flera av programmen är öppna för sen anmälan med start VT 2024.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2024-2025

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2023-2024

Helene Svanholm
2023-11-13