Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Flera Specialistsjuksköterskeprogram är öppna för sen anmälan!

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2023-2024

Studentkommuni…
2023-03-22