Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Anmälan inför höstterminen 2022 är öppen 15 februari - 15 mars 2022.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2022-2023

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2021-2022