För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga funktioner inom programmet påbyggnadsutbildning i oral hälsa.

Programmet är under nedläggning och gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Kansliet för grund- och forskarutbildning

Besöksadress

Alfred Nobels Allé 8, 1 trappa upp (plan 5), Campus Flemingsberg

Postadress

Karolinska Institutet, Box 4064, 141 04 Huddinge, Sweden

 

På kansliet samlas utbildningsadministratörer, studievägledare och handläggare. 

För  grundutbildningsansvarig, programdirektor och studierektor vänligen se i listan nedan. 

Grundutbildningsansvarig

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Profile image

Karin Garming-Legert

Adjunkt/Övertandläkare

Programdirektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Studierektor

Alfred Nobels Allé 8, 2 trappor upp (plan 6), Campus Flemingsberg

Jonas Erdenborg

Universitetsadjunkt
+46852488146

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
+46852488104

Ny studievägledare på programmet tillträder i mitten av augusti. Tills dess kan du kontakta studierektor Jonas Erdenborg.

Handläggare

Profile image

Paula Karlsson

Handläggare
+46852486582

Handläggare

Internationell handläggare

Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna

Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Profile image

Giulia Grillo Mikrut

Handläggare
+46852486790

Internationell handläggare

 

Kontaktuppgifter till kursansvariga lärare/examinator finns i kursrummen i lärplattformen Canvas och på de öppna kurswebbarna

PK
Innehållsgranskare:
Cecilia Gauthier
2024-04-25