För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Programöversikt

Information om bland annat utbildningsplan, upplägg och kurser.

Programmet gavs en sista gång höstterminen 2022 och är nedlagt. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Nedan finns en lista på de kurser som har ingått i utbildningen.  

Du kan också söka fram kursplaner i KI:s kursplanearkiv.

PK
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2024-06-18