För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Programmets organisation påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Institutionen för odontologi (Dentmed) har program- och kursansvaret för KIs påbyggnadsutbildning i oral hälsa.

Programmet gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-06-11