Internationella handläggare

Internationella handläggare arbetar med in- och utresande studenter. Varje program har sin egen internationella handläggare. Vem är din?

Du som läser vid något av Karolinska Institutets utbildningsprogram har stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Här hittar du information om olika möjligheter till utlandsstudier.

programmens webbsidor finns specifik information om utlandsstudier för varje program.

Internationella handläggare

Talia Adamsson

08-524 865 41

Ansvarar för utbytesstudenter på Läkarprogrammet (utresande studenter), Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management, Masterprogrammet i global hälsa, Masterprogrammet i hälsoinformatik, Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och Erasmus Mundus Master Programme in Public Health in Disasters.

Christoffer Bodforss

08-524 867 18

Ansvarar för utbytesstudenter på Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Fysioterapiprogrammet, Logopedprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammen, Biomedicinsk analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskorprogrammet.

 

Giulia Grillo Mikrut

08-524 867 90

Ansvarar för utbytesstudenter på Kandidat- och Masterprogrammet i Biomedicin, Masterprogrammet i Bioentreprenörskap, Masterprogrammet i Toxikologi, Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Masterprogrammet Molecular Techniques in Life Science (i samarbete med KTH och SU) samt Masterprogrammet i Translationell Fysiologi och Farmakologi.

Magdalena Palmqvist

08-524 864 71

Ansvarar för utbytesstudenter på barnmorskeprogrammet, läkarprogrammet (inkommande studenter), optikerprogrammet och psykologprogrammet.

TA
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2024-03-08